Inspecties Veiligheidsregio.

Keuren, onderhouden, certificeren en repareren van uw hijs- en hefmiddelen, bovenloopkranen, draagbaar klimmateriaal, rolsteigers, tuin-perk en park machines, valbeveiliging, elektrisch gereedschap (NEN3140), magazijnstellingen, momentsleutel controle. 

Door onze jarenlange ervaring in het werken voor Veiligheidsregio’s hebben wij onze werkwijze, inrichting en voorraad van onze voertuigen en de kennis en ervaring van onze teams kunnen afstemmen om op een efficiënte en doelmatige wijze op een flexibele wijze onze klanten te kunnen bedienen.

In onze visie kan dit alleen door als partners samen te werken. Om een partnership te bewerkstelligen koppelen we 1 vast aanspreekpunt en vaste inspectieteams aan een opdrachtgever. Voor een soepele samenwerking vinden wij het van belang dat Contractmanager van de opdrachtgever onze projectleider en onze teamleider bij start van het project elkaar ontmoeten, dit maakt de communicatie gedurende de samenwerking makkelijker.

De inspecties en keuringen worden uitgevoerd aan de hand van onze checklists welke voldoen aan de EKH-voorschriften en zijn opgesteld en bijgesteld aan de hand van onze jarenlange ervaring. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en eventuele reparaties worden uitgevoerd op basis van de richtlijnen van de fabrikant en onze kennis en ervaring om zorg te dragen voor een betrouwbaar materieel.

 

     
  • Inspections
  • Landelijke keuringen

Meer weten over onze Service?

Neem contact op